Ηλεκτρονικά η ανανέωση και έκδοση καρτών στάθμευσης για μόνιμους κατοίκους και για εγκυμονούσες

Βελτιώνεται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης η διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης καρτών στάθμευσης για τους μόνιμους κατοίκους και για τις εγκυμονούσες. Στο πλαίσιο αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου, η διαδικασία πλέον μπορεί να γίνεται από τον υπολογιστή μας, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

ΕΛΑΝΚΟ