Καθαρισμός και απολύμανση των κάδων απορριμμάτων

Τα καταστήματα καφέ-εστίασης ανοίγουν σε λίγες μέρες και οι υπυρεσίες του Δήμου Αλεξανδρούπολης εργάζονται πυρετωδώς, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα, κυρίως στο θέμα της καθαριότητας. Οι κάδοι απορριμμάτων λοιπόν καθαρίζονται και απολυμαίνονται με ειδικά μηχανήματα, ούτως ώστε να υπάρχει και η απαραίτητη προστασία από τον κορονοϊό.

ΕΛΑΝΚΟ