“Κρυσταλλο-Γεύσεις”: Υψηλό δείγμα γευστικής παράδοσης και εμπειρίας

Η Κρυσταλλία Τσακίρη ξεδιπλώνει τη γνωστή υψηλή μαγειρική της τέχνη.

ΕΛΑΝΚΟ