πρώτη θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό «τεχνομάθεια»

Την πρώτη θέση στον πανελλήνιο διαγωνισμό «τεχνομάθεια» απέσπασαν οι μαθητές του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου της Ορεστιάδας.

Η εργασία τους, που παρουσιάστηκε στην Αθήνα, είχε θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας, ένα θέμα που κρίθηκε ιδιαίτερα επίκαιρο για όλη την κοινωνία.