Με κλήρωση η συμμετοχή των παραγωγών στις λαϊκές αγορές της Αλεξανδρούπολης και των Φερών

Με κλήρωση θα συμμετέχουν οι παραγωγοί και επαγγελματίες στη λαϊκή αγορά της Αλεξανδρούπολης, και των Φερών. Η συμμετοχή, μετά τη δημόσια κλήρωση, θα συνεχιστεί εναλλάξ κατά την επόμενη ημέρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δηλαδή όσοι συμμετέχουν τη Δευτέρα στη λαϊκή αγορά των Φερών, την Πέμπτη θα συμμετέχουν στη λαϊκή της Αλεξανδρούπολης και αντίστροφα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό