Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου παρατείνεται η πεζοδρόμηση οδών του κέντρου της πόλης

Παράταση δύο μηνών ακόμα, δίνεται στην πεζοδρόμηση οδών του κέντρου της Αλεξανδρούπολης, έως τις 30 Νοεμβρίου 2020, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου. Η παράταση του μέτρου προσωρινών και έκτακτων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων αφορά τους δρόμους μεταξύ της παραλιακής οδού και της Λεωφόρου Δημοκρατίας.

ΕΛΑΝΚΟ