Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες κτηρίων με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες, προκειμένου να προβούν στην απαραίτητη τακτοποίηση. Πρόκειται για την τελευταία προθεσμία για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5. Για τα υπόλοιπα, κατηγορίας 1 εως 4, ισχύει κανονικά η διαδικασία της ηλεκτρονικής Ταυτότητας και οι ιδιοκτήτες τους θα μπορούν να τα τακτοποιούν και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2026, καταβάλλοντας ωστόσο, προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης.

ΕΛΑΝΚΟ