Μεγάλη η συμμετοχή μαθητών και πολιτών στην ανακύκλωση απορριμμάτων

Μεγάλη είναι η συμμετοχή των δημοτών στην ανακύκλωση των απορριμμάτων. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι και η συμμετοχή των μαθητών που συμμετέχουν στα περιβαλλοντικά προγράμματα του Δήμου. Τα μεγέθη είναι ενδεικτικά της επιτυχίας του προγράμματος, γεγονός που θέτει την Αλεξανδρούπολη πρωτοπόρα στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΛΑΝΚΟ