Μεγάλο το οικονομικό ρίσκο για τα ανθοπωλεία

Αδιαμφισβήτητα περιορισμένη – συγκριτικά με παλαιότερες εορταστικές περιόδους – είναι η κίνηση στην αγορά, εξαιτίας της πανδημίας. Μειωμένη φυσικά είναι η κίνηση και στα ανθοπωλεία, τα οποία διατρέχουν μεγάλο οικονομικό κίνδυνο από την υπολειτουργία τους, καθώς οι ιδιοκτήτες τους αναγκάζονται πολλές φορές να πετάξουν προϊόντα, τα οποία δεν είναι φρέσκα…