Μειώνεται ο χρόνος αναμονής για ακτινοθεραπείες

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους ογκολογικούς ασθενείς καθώς πολύ σύντομα αναμένεται να εκδοθεί και σε ΦΕΚ, η απόφαση για την επέκταση των ωρών λειτουργίας, σε ολα τα δημόσια νοσοκομεία που παρέχουν ακτινοθεραπεία. Ένα από αυτά, και το Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να εξυπηρετεί τους ασθενείς που χρήζουν ακτινοθεραπείας, χωρίς αναμονή.

ΕΛΑΝΚΟ