Νέα σύγχρονη ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στον αέρα

Μεταμορφώνεται η επίσημη σελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η νέα σύγχρονη ιστοσελίδα παρουσιάζει πολλές καινοτομίες και παρέχει πλήρη προσβασιμότητα σε όλους. Μάλιστα στη νέα ιστοσελίδα εμπεριέχεται η σελίδα VISIT ALEXANDROUPOLIS που θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την Τουριστική Ανάκαμψη του Δήμου.

ΕΛΑΝΚΟ