Ο ιστορικός ναός της Χώρας Σαμοθράκης πρέπει να σωθεί – Έκκληση για συνεισφορά

Έκκληση γίνεται προς όλους τους ομογενείς και φίλους της Σαμοθράκης, ούτως ώστε να συνεισφέρουν στη διάσωση του Ναού της Χώρας Σαμοθράκης. Υπό το βάρος των χρόνων, ο ιστορικός αυτός ναός κινδυνεύει σοβαρά, και για τον λόγο αυτό έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες για την αναπαλαίωσή του.

ΕΛΑΝΚΟ