Οι Εβρίτες εμφανίζονται θετικοί στην παρουσία των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή

Οι Αμερικανοί έχουν ήδη προτείνει στην Αθήνα, μέσα από διάφορους διαύλους, κυρίως όμως ανώτατους στρατιωτικούς, την περαιτέρω εκβάθυνση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και την επέκταση, ενδεχομένως και τη δημιουργία νέας προβλήτας, μετατρέπωντάς την ως «δεύτερη Σούδα». Στο πλαίσιο αυτό, το ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ κατέγραψε τις απόψεις των ίδιων των Εβριτών, για την έντονη Αμερικανική παρουσία στην περιοχή.

Friday, September 30, 2022
spot_img
spot_img