Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης των νέων γεωργών του ΕΛ.ΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”

Στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, στην Αλεξανδρούπολη διεξήχθησαν οι εξετάσεις για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης νέων γεωργών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κατάρτισης 25 ημερών, ένα κύκλο γνώσεων ο οποίος καλύπτει όλα τα θεματικά πεδία τα οποία έχει ανάγκη ένας νέος αγρότης, για να αποφασίσει ποια καλλιέργεια να επιλέξει αλλά και να βελτιώσει τις υφιστάμενες καλλιέργειες.

ΕΛΑΝΚΟ