Ώρα Αλήθειας: Αμερική, Κορωνοϊος & Θράκη στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής συζήτησης!

Αναστάσιος Δημοσχάκης & Αντώνης Παπαγιαννίδης με πολιτική Ορθότητα και δύναμη Αλήθειας.

ΕΛΑΝΚΟ