“Ώρα Αλήθειας”: ΗΑΕ-ΛΙΒΥΗ-ΤΟΥΡΚΙΑ: ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ!

Από το Abu Dhabi ο επίκ. καθηγ. Διεθνών Σχέσεων & Ασφάλειας Σπύρος Πλακούδας και ο Δρ. Διεθνών Σχέσεων(ΔΠΘ) Γιώργος Τζογόπουλος, φωτίζουν όλο το πεδίο των κινήσεων Ηγεμονίας από τη Μέση Ανατολή έως το μείζονα ελληνικό χώρο..