“Ώρα Αλήθειας”: Λιβύη και Συνθήκη του Μοντρέ με Διπλωματία και Στρατηγική αντίληψη

ο Πρέσβης ετ Δημήτρης Καραϊτίδης και ο Αντιστράτηγος εα Λάμπρος Τζούμης προσεγγίζουν αναλυτικά τα δύο μείζονα ζητήματα «αναπνοής» για τη χώρα μας..

ΕΛΑΝΚΟ