“Ώρα Αλήθειας”: Νέος Εθνικισμός;..που οδεύουν τα Δ. Βαλκάνια;

O πρ. Υφυπ. Εξωτερικών Δ. Κούρκουλας και ο Δημοσιογράφος από το Αργυρόκαστρο Ορφέας Μπέτσης, συζητούν για τον εξαιρετικά «ευαίσθητο» χώρο των δυτικών Βαλκανίων και τις έντονες διεργασίες εντός και «εκτός» κάποιων χωρών!