“Ώρα Αλήθειας”: Πανδημία και Οικονομική Πραγματικότητα μέρος β´

O καθηγ. Οικονομικών, πρώην Πρύτανης Οικον. Παν.Αθηνών, Κων/νος Γάτσιος, αναλύει την Πραγματικότητα και παραθέτει Σκέψεις και Προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της..

ΕΛΑΝΚΟ