“Ώρα Αλήθειας”: Τι ψάχνει αλήθεια η Τουρκία στην Αν. Μεσόγειο;

Ο Πτέραρχος εα Ιωάννης Αναστασάκης απαντά στο ερώτημα, αλλά και για την «Αεροκυριαρχία» στο Αιγαίο.