Πλανητικά ζητήματα Γεωστρατηγικής για το 2022

Ο Κώστας Υφαντής, Καθηγ. Διεθνών Σχέσεων, αναλύει μείζονα «θεματικά πεδία» παγκόσμιου Γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, με «παίκτες», παράγοντες, μεταβλητότητα και εκτιμήσεις εξέλιξής τους το 2022

Saturday, August 13, 2022
spot_img