Πώς θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια μέχρι το τέλος των μέτρων

Με ΚΥΑ καθορίστηκαν οι όροι λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας, για το διάστημα ως στις 30/11. Ειδικότερα, με την υπουργική απόφαση καθιερώνεται ανώτατος αριθμός 15 ατόμων ανά δικαστική αίθουσα, εκτός εάν κατά την κρίση του προεδρεύοντος του δικαστηρίου, η παρουσία των περισσότερων ατόμων κρίνεται απολύτως αναγκαία, αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής ή o ανώτατος χρόνος προσωρινής κράτησης κατηγορουμένων.

ΕΛΑΝΚΟ