Προβληματισμός και ανησυχία για τα πολλά τροχαία ατυχήματα με παράτυπους μετανάστες

Τα συνεχόμενα περιστατικά με καταδιώξεις και τροχαία ατυχήματα με μετανάστες προβληματίζουν και ανησυχούν τους συνοριοφύλακες, καθώς πέρα από το θέμα της σωματικής τους ακεραιότητας έχουν πλέον και τον φόβο του κορονοϊού, ερχόμενοι αναγκαστικά καθημερινά σε επαφή με παράτυπους μετανάστες χωρίς να ξέρουν αν φέρουν ή όχι τον ίο.

ΕΛΑΝΚΟ