“Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξ/πολης πρέπει να είναι αρμόδιο για τον Αγωγό”

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης για τον αγωγό πετρελαίου δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το δημοτικό συμβούλιο σημειώνει ότι αυτό είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο για να επικυρώνει τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται σχετικά με τον αγωγό.

Συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης για όλα τα στάδια του έργου, ενώ η Αλεξανδρούπολη διεκδικεί νομοθετική ρύθμιση από την πολιτεία έτσι ώστε η πόλη να λάβει το μεγαλύτερο μερίδιο από τα ανταποδοτικά τέλη.