Σχετικά έυκολα τα θέματα σε Φυσική και Λατινικά

Κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες υποψήφιους των ΓΕΛ στις Πανελλήνιες, καθώς τα εξεταζόμενα μαθήματα Φυσική και Λατινικά στα οποία εξετάστηκαν είναι τα δύο μαθήματα που πιθανόν θα δείξουν και σε ποια επίπεδα θα κυμανθούν οι Βάσεις των σχολών. Στη Φυσική τα θέματα ήταν σε γενικές γραμμές αναμενόμενα, ορισμένα όμως ήταν απαιτητικά και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Στα Λατινικά, τα θέματα ήταν γενικά εύκολα, κλιμακούμενης δυσκολίας.