Στο πάρκο της ΑΡΓΩ θα μεταφερθεί εν τέλει το κόκκινο άγαλμα στην Αλεξανδρούπολη

Στο πάρκο της ΑΡΓΩ θα μεταφερθεί εν τέλει το γλυπτό, έργο του Κωστή Γεωργίου “Ανάτασις Δέλτα” το γνωστό και ώς κόκκινο άγαλμα το οποίο τοποθετήθηκε στην πλατεία του φάρου της Αλεξανδρούπολης. Εκτοτε, οι απόψεις των πολιτών διίστανται για την επιλογή του σημείου τοποθέτησης του γνωστού έργου.

ΕΛΑΝΚΟ