“ΣΤΟΠ” στις βόλτες στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Προειδοποιητικη πινακίδα, πάνω σε ένα συρμάτινο φράχτη, απαγορεύει την είσοδο των πολιτών στο χώρο του προσήνεμου μόλου, στο δυτικό κομμάτι του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Η απαγόρευση εντάσσεται στον Κώδικα ISPS για την ασφάλεια στη ναυσιπλοϊα και στα λιμάνια, σύμφωνα με την διοίκηση του ΟΛΑ.

ΕΛΑΝΚΟ