Σύμπραξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του ΠΓΝΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου

Με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του ΠΓΝΑ, υπεγράφη στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης, μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Ο Δήμος, θα συνεισφέρει, με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τις εξειδικευμένες του γνώσεις σε ένα έργο με πολλαπλά οφέλη, οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά.

ΕΛΑΝΚΟ