Συνεργασία ΣΕΒΕ και Επιμελητηρίου Έβρου με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του Έβρου, το Επιμελητήριο προχωρα σε μια νέα συνεργασία με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων. Στη συνεργασία αυτή προβλέπεται και η ίδρυση παραρτήματος του Συνδέσμου Εξαγωγέων στο Επιμελητήριο Έβρου, όπως δήλωσε σχετικά ο Χριστόδουλος Τοψίδης.