Τα ελληνοτουρκικά και η ευκαιρία για αναστοχασμό λόγω κορωνοϊού

Ο Αναλυτής Φάνης Κωφίδης κάνει στη βάση του κορωνο-κόσμου, μία γεωπολιτική προβολή των ελληνοτουρκικών και δίνει ερεθίσματα για συλλογικό και ατομικό αναστοχασμό.

ΕΛΑΝΚΟ