Θωράκιση της Χώρας..πώς; – Ειδικές συνθήκες και η προοπτική της Χώρας

ο Στρατηγός Ε.Α. Γιάννης Μπαλτζώης, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ, απαντά σε μείζονα ερωτήματα για την ουσία της Θωράκισης της Χώρας μας..Από φρόνημα και ετοιμότητα πώς πάμε;

ο Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της ΝΔ Βασίλης Φεύγας δίνει το πλαίσιο αντιμετώπισης των κυρίαρχων ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Χώρα για την πρόοδό της..

Μέρος 2ο
spot_img