Τι ισχύει με την καταβολή του δώρου Πάσχα

Τη Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου, καταβάλλεται κανονικά το Δώρο Πάσχα, όπως ακριβώς προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Η καταβολή του δώρου αφορά στις πιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας ούτε έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με διοικητική εντολή, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό.

ΕΛΑΝΚΟ