Το ελαιόλαδο της Μάκρης καταχωρήθηκε επίσημα ως προϊόν Π.Ο.Π

Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης είναι πλέον και επίσημα το ελαιόλαδο της Μάκρης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση η οποία καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της περιοχής μας.

ΕΛΑΝΚΟ