Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 18/10/2020

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ φιλοξενήθηκαν οι:

  • Δρ. Θεμιστοκλής Τζατζαΐρης – Ορθοπαιδικός Χειρουργός-Παιδοορθοπαιδικός
  • Βαρκτές Μαρουκιάν – Εκπρόσωπος Αρμένων Αλεξ/πολης
  • Ηλίας Πετρόπουλος – Πρ. Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολ. Π. Χ. ΔΠΘ
  • Μαρία Δημάση – Καθηγήτρια Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολ. Π.Χ. ΔΠΘ

ΕΛΑΝΚΟ