Βατά και κατανοητά τα θέματα στα αρχαία Ελληνικά – κλιμακούμενης δυσκολίας στα μαθηματικά

Στα αρχαία Ελληνικά και στα μαθηματικά κλήθηκαν να εξeταστούν σήμερα οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Με εξαίρεση τα θέματα των Μαθηματικών του παλαιού συστήματος, που χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό δυσκολίας, οι υποψήφιοι έκριναν βατά τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά και χωρίς ακραία ζητούμενα στα Μαθηματικά του νέου συστήματος.

ΕΛΑΝΚΟ