Βελτιωτικές παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Αλεξανδρούπολης

Καθημερινά εργάζονται τα συνεργεία του δήμου στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να βελτιώσουν τις όποιες ατέλειες, αναφέρει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού, Θεόδωρος Βουρδόλης. Η μικρή προσέλευση κοινού, το συγκεκριμένου χρονικό διάστημα, διευκολύνει τις εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες πραγματοποιούνται ήδη, από την περίοδο του πρώτου λοκ ντάουν.

ΕΛΑΝΚΟ