Βρέθηκε λύση για τη συστέγαση των μαθητών του 6ου Γυμνασίου και του 4ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης

Στις αίθουσες του 1ου, 3ου και 4ου Γυμνασίου της Αλεξανδρούπολης, θα στεγάζονται οι μαθητές του 4ου ΕΠΑΛ, και του 6ου Γυμνασίου. Πρόκειται για μία λύση προσωρινή έως ότου ολοκληρωθεί η ανέγερση των δύο σχολικών μονάδων στην περιοχή του ΚΕΓΕ

ΕΛΑΝΚΟ