Ξεκίνησαν οι ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων για την καταπολέμηση της λύσσας

Ξεκίνησαν οι ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων με στόχο την καταπολέμηση της λύσσας της άγριας πανίδας και κυρίως της κόκκινης αλεπούς.Οι πολίτες πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και σε περίπτωση εύρεσης ενός δολώματος θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε επαφή με το δόλωμα .