Υπέρ της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού τάσσονται οι περισσότεροι πολίτες

Υπέρ τις ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού τάσσονται οι περισσότεροι πολίτες, μιλώντας στο Θράκη Νετ. Όπως υποστηρίζουν, εαν και εφόσον το επιθυμούν, θα πρέπει να μπορούν να ψηφίσουν στις Πρεσβείες και Προξενεία της Ελλάδας στη χώρα στην οποία κατοικούν, κάτι που συμβαίνει σε πολλές άλλες χώρες.

ΕΛΑΝΚΟ